รางวัลและผลงาน


Ayudhya Allianz C.P.Hospital Service Awards ประจำปี 2554

อ่านต่อ

ร.พ.ศิริราช คว้า Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555

อ่านต่อ

ผลงานศิริราชคว้ารางวัลในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum “องค์กรที่น่าไว้วางใจ”

อ่านต่อ

เว็บไซต์ศิริราช เว็บไซต์ยอดนิยม ของ ม.มหิดล ประจำปี 2555

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับการต่ออายุการรับรอง โครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล”

อ่านต่อ