รางวัลและผลงาน


ศิริราช รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศิริราชรับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

อ่านต่อ

การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า(Advanced Healthcare Accreditation Program)

อ่านต่อ

พบหมอศิริราชได้รับโล่รางวัล “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

รางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015

อ่านต่อ

รางวัลรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Specific Disease Certification)

อ่านต่อ

การรับรอง “จริยธรรมการวิจัยในคน” จาก AAHRPP แห่งแรกของไทย

อ่านต่อ

รางวัล TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

รางวัล Thailand Lean Award 2015

อ่านต่อ

SiPH ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ ISO27799

อ่านต่อ

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2014

อ่านต่อ

การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า

อ่านต่อ

รางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2013

อ่านต่อ

รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

อ่านต่อ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2555

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล “Best Healthcare Partners”

อ่านต่อ