รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

อ่านต่อ

3 FINALISTS "Best Brand Performance on Social Media" (Hospital)

อ่านต่อ

ศิริราชรับรางวัล “สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ สาขานวัตกรรมสร้างสื่อดีเด่นในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล Knowledge Ready Organization (KRO) Awards 2019

อ่านต่อ

โครงการ“Siriraj Connect” รับรางวัล Asian Quality Service Award

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัลประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน ม.มหิดล ประจำปี 2562

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (ต่ออายุการรับรอง)

อ่านต่อ

ศิริราช รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศิริราชรับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

อ่านต่อ

การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า(Advanced Healthcare Accreditation Program)

อ่านต่อ

พบหมอศิริราชได้รับโล่รางวัล “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

รางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015

อ่านต่อ

รางวัลรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Specific Disease Certification)

อ่านต่อ

การรับรอง “จริยธรรมการวิจัยในคน” จาก AAHRPP แห่งแรกของไทย

อ่านต่อ

รางวัล TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

รางวัล Thailand Lean Award 2015

อ่านต่อ

SiPH ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ ISO27799

อ่านต่อ