กิจกรรมการบรรยาย Webinar : Prince Mahidol Award 2022 Laureates “The HPV Day”


วันที่  :  
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566


สถานที่  :  
ห้องประชุม 204
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจากผู้ได้รับรางวัล Prince Mahidol Award 2022 ให้จัด กิจกรรมการบรรยาย Webinar : Prince Mahidol Award 2022 Laureates “The HPV Day” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now