พิธีเปิดงานเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สภาอาจารย์ศิริราช

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.45 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สภาอาจารย์ศิริราช  รศ.ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี ประธานสภาอาจารย์ศิริราช ร่วมด้วย ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล อดีตประธานสภาคณาจารย์, อดีตประธานสภาอาจารย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช อดีตประธานสภาคณาจารย์, อดีตประธานสภาอาจารย์ และ อ.ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ อดีตประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์แพทย์อาวุโส และบุคลากรศิริราช รวมทั้งผู้สนใจ ร่วมในพิธี จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่สภาอาจารย์ศิริราชในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และ การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการเงินในยุคดิจิตอลอย่างปลอดภัย ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

        ทั้งนี้ภายในงานได้จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สภาอาจารย์ศิริราช การบรรยายหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินส่วนบุคคล” “เคล็ดลับ...อายุยืน อย่างแข็งแรง”  “โรคพาร์กินสัน โรคสั่นและการเคลื่อนไหว” บูธจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาศิริราช๑๐๐ ปี เเละ อาคาร๑๐๐ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  รพ.ศิริราช