ข่าวปลอม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

       ตามที่มี ปรากฏบนสื่อโซเชียลมีเดียโดย เพจ Facebook : Dr.Somjate Manipalviratn อ้างอิงการให้ข้อมูลในโพสต์ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่โรงพยาบาลศิริราชมา 20 ปี และ เพจ Facebook : Neysure Gold - เทคโนโลยีปกป้องไตอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา นำคลิปวิดีโอ : "เพราะศิริราชทำให้ผมมีชีวิตใหม่อีกครั้ง : คุณบรรจบ  ชูใบ" มาตัดต่อเเละเผยแพร่บนเพจ Facebook ดังกล่าว เพื่อแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น

        ทางคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเเล้ว และขอยืนยันว่า เพจ Facebook : Dr.Somjate Manipalviratn ไม่ใช่แพทย์ในสังกัด โรงพยาบาลศิริราช และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจ Facebook : Neysure Gold - เทคโนโลยีปกป้องไตอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา

        ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สามารถติดตามข่าวปลอมได้ที่เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/ และ Facebook : sirirajpr https://www.facebook.com/siriraj/