พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น.  ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ท่านอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และท่านภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ร่วมด้วย ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหาร และคณะทำงานของทั้ง 2 องค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม
        การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของบุคลากรศาลยุติธรรม ให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนและบูรณาการองค์ความรู้ของทั้ง 2 องค์กร ทั้งในด้านการแพทย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ที่มีความสลับซับซ้อนให้แก่บุคลากรและสำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม