คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จับมือ เอ็มเอสดี ประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมและวัคซีน ในประเทศไทย

        บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทในเครือของ บริษัท เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท (Merck & Co.) ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองราย์เวย์ มลรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือ กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโครงการ  “ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมและวัคซีน” ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัย ทั้งยาและวัคซีนนวัตกรรม ในประเทศไทย และยกระดับความร่วมมือรวมถึงมาตรฐานการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านค้นคว้าวิจัยยาใหม่เพื่อป้องกันโรคและวัคซีนใหม่ ๆ เพื่อป้องกันโรคให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเกิดโรคในปัจจุบัน 
       พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นผู้ลงนามฯ ร่วมกับ ภก.วีระยุทธ คุณาศิริรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยทางคลินิก (ผู้ลงนามฯ) บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จํากัด 
        นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก และอาจารย์แพทย์ศิริราช และดร.แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จํากัด รวมทั้งผู้บริหารจากเอ็มเอสดี ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมชั้น 12 ตึก SiMR คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา 
        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/4aqql1p