ศิริราชจัดงาน SiCOE FORUM 2024 หัวข้อ “3E : Empowerment Engagement Excellence”

        วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน SiCOE FORUM 2024 หัวข้อ “3E : Empowerment Engagement Excellence” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 136 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2567 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ ร่วมด้วย รศ.นพ.สรวิศ  วีรวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา บุคลากรศิริราช และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ฯ ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช 

        งาน SiCOE FORUM 2024 จัดขึ้นโดยสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ทางการแพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศ ทั้ง 19 ศูนย์ บูธกิจกรรม จากฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายวิจัย งานสร้างเสริมสุขภาพ งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ และศิริราชบำรุงเวช ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาลศิริราช

        โอกาสนี้ มีพิธีมอบรางวัลศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) และศูนย์ที่ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศด้านการบริการทางแพทย์ การวิจัย และการศึกษา (SiCOE) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช