ศิริราชจัดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

        วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดหงส์รัตนาราม ร่วมด้วย ผู้บริหาร  บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล รวมทั้ง ประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
        สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 – 17.15 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช  ภายในงานมีการจัดบรรยายธรรม 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงกลางวัน เวลา 12.00 - 13.15 น. ช่วงเย็น เวลา 16.00 - 17.15 น. (ทุกช่วงการบรรยายธรรมจะมีการเจริญจิตตภาวนา 10 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ) โอกาสนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมฟังการบรรยายธรรมและทำบุญพร้อมรับหนังสือให้เป็นธรรมทาน ภายในบริเวณงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9435
        ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเเละการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : งานคุณธรรมและจริยธรรม