หุ่นยนต์ Da Vinci: หมอผ่าตัดยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ผ่าตัดแม่นยำ ฟื้นตัวเร็ว

          ลองนึกภาพว่าคุณกำลังผ่าตัด แต่แทนที่ศัลยแพทย์จะใช้มีด เขากลับใช้เครื่องมือจิ๋วที่ควบคุมด้วยแขนกล ผ่านภาพ 3 มิติความละเอียดสูง นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในภาพยนต์ แต่เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ คือ "หุ่นยนต์ Da Vinci" อนาคตของการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช นำมาใช้เป็นแห่งแรกในไทย

Da Vinci ประกอบด้วย 3 ระบบหลักๆ คือ
          1. ชุดควบคุม : ศัลยแพทย์นั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนกลผ่านจอภาพ 3 มิติ
          2. ตัวหุ่นยนต์ : มีแขนกล 4 แขน 1 แขนถือกล้อง 3 แขนถือเครื่องมือผ่าตัด
          3. ชุดควบคุมภาพ : เชื่อมต่อระบบภาพ 3 มิติ ให้ศัลยแพทย์เห็นภาพอวัยวะภายในผู้ป่วย

ข้อดีของการผ่าตัดด้วย Da Vinci มีมากมาย เช่น
          •  แม่นยำ ปลอดภัย : แขนกลทำงานแม่นยำกว่ามือมนุษย์
          •  รุกล้ำน้อย แผลเล็ก : เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว นอนโรงพยาบาลน้อย
          •  เข้าถึงจุดที่ยาก : ผ่าตัดได้หลายประเภท

ทั้งยังครอบคลุมการผ่าตัดที่หลากหลาย เช่น
          •  ผ่าตัดส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
          •  ผ่าตัดส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ
          •  ผ่าตัดส่องกล้องระบบนรีเวช
          •  ผ่าตัดส่องกล้องต่อมไทรอยด์
          •  ผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปอด

ศิริราช ศูนย์กลางการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์

          •  โรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ Da Vinci มากว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเดียวในไทยที่มีหุ่นยนต์ Da Vinci รุ่นล่าสุดถึง 2 ตัว ควบคุมโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศิริราช พร้อมทีมวิสัญญีแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ  ที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว
          •  Da Vinci รุ่นล่าสุด พัฒนาให้มีขนาดเล็ก ยืดหยุ่น ควบคุมง่าย ช่วยให้ศัลยแพทย์เข้าถึงจุดที่ยากได้ดีขึ้น  ผ่าตัดได้แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น
          •  นับตั้งแต่มีหุ่นยนต์ตัวแรกในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ศิริราชได้ทำการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยเหลือไปแล้วกว่า 2,500 ครั้ง และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการวิจัย ฝึกอบรมศัลยแพทย์รุ่นใหม่ เพื่อให้การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้นอีกในอนาคต