ศิริราชจัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. น. ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดฉิมทายกาวาส ร่วมด้วย ผู้บริหาร  บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล รวมทั้ง ประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
        สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 – 17.15 น. ณ ศาลาศิริราช๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช  ภายในงานจัดบรรยายธรรม 2 ช่วงเวลา  แบ่งเป็น ช่วงกลางวัน (เวลา 12.00 – 13.15 น.)  ช่วงเย็น (16.00 – 17.15 น.)   และขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญพร้อมรับหนังสือให้เป็นธรรมทาน ภายในบริเวณงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9435
        ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook : งานคุณธรรมและจริยธรรม