ศูนย์เบาหวานศิริราช พัฒนาศักยภาพผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผ่านโครงการ “ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 17”

        วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์เบาหวานศิริราช จัดงาน Pre-Camp “นัดพบก่อนการเข้าค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 17” ณ ห้องประชุมอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 26 รพ.ศิริราช เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้า “ค่ายเบาหวานศิริราช  ครั้งที่ 17” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย  ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา  ศ. คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล  รศ. พญ.จีรันดา สันติประภพ และผู้สนับสนุนโครงการ ให้เกียรติร่วมงาน

        โรคเบาหวานเป็นอีกโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยมากจะตรวจพบโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ สูงถึงร้อยละ 95 ส่วนร้อยละ 4-5 เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในเด็กและวัยรุ่น แม้ว่าอัตราการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะสูงกว่า แต่โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ก็ไม่สามารถมองข้ามได้เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่อายุน้อย และการรักษาที่เฉพาะเจาะจง จำเป็นต้องฉีดอินซูลินทุกวัน เพราะร่างกายไม่สามารถผลิตได้เอง ศูนย์เบาหวานศิริราช จึงจัดกิจกรรม “นัดพบก่อนการเข้าค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 17” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายจริงสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ช่วงอายุระหว่าง 12-30 ปี ซึ่งเป็นมานานกว่า 1 ปีขึ้นไป และไม่ใช้เครื่องติดตามระดับกลูโคสต่อเนื่อง (Continuous Glucose Monitoring หรือ CGM) เป็นประจำ ภายในงานมีบริการเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต แบ่งกลุ่มพบแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ พร้อมรับคำแนะนำวิธีการใช้แบบบันทึกการบริโภคอาหาร
        สำหรับค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 17 จัดขึ้นในวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน โภชนาการ ยารักษา การออกกำลังกาย การดูแลตนเองในโอกาสพิเศษ  เป้าหมายและการประเมินการควบคุม พร้อมทั้งฝึกเจาะเลือด ฉีดยาอินซูลิน การนับคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ยังเป็นอีกโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างทัศนคติที่ดี จากการทำกิจกรรมกับผู้อื่นอีกด้วย