ศิริราชจัดกิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM” ร่วมสร้างสุขภาพจิตดี มุ่งลดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

    วันนี้ (15 มี.ค.66) เวลา 08.00-15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล จัดงาน THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 ภายใต้แนวคิด “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM” เนื่องในวันรณรงค์การตระหนักถึงภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญของการเกิดภาวะดังกล่าวในผู้สูงอายุ เข้าใจวิธีการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งรู้หลักการป้องกันโรค โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
        ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี หนึ่งในความเสี่ยงของผู้ป่วยสูงอายุที่สำคัญ คือ ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน โดยสมองทำงานบกพร่องกะทันหัน เกิดภาวะสับสน กระวนกระวาย ส่งผลต่อกระบวนการคิด ไม่มีสมาธิและสูญเสียความทรงจำ ส่วนใหญ่พบได้ในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ดังนั้น การจัดการกับภาวะดังกล่าวถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน  นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่รวมถึงญาติ ผู้ใกล้ชิดและผู้ดูแลอีกด้วย 
        กิจกรรมภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช บรรยายถึง “ทิศทางและการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุไทย”  พร้อมแนะนำศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร (SiACG) จากนั้นพบกับการเสวนาเรื่อง “NURSES’ ROLE IN  IMPROVING MULTIDISCIPLINARY DELIRIUM CARE IN PATIENT SETTING : STEPS FOR ACTION” ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มุมมองผู้นำในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายในการดูแลผู้ป่วย จาก พว.ชไมพร  เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช การพัฒนาบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและการป้องกัน จาก พันเอกหญิงรัชนีกร บุณยโชติมา ผู้อำนวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฏเกล้า การขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู้ป่วยและบทบาทของกองพยาบาล จาก พว.อัสราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
        จากนั้น ผศ. พญ.ฐิติมา  ว่องวิริยะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ พว.สุวรรณา สมัครธรรม  ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช พร้อมด้วย ครูแอน นันทนา บุญ-หลง บรรยายในหัวข้อ “รู้ได้อย่างไรว่าผู้สูงวัยใกล้ตัว กำลังเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของโอกาสเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 12-56 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงระยะเวลาในการรักษาตัวและอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
ภาคบ่ายพบกับ ผศ. นพ.ปเนต  ผู้กฤตยาคามี อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พว.แสงระวี มณีวรรณ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช พร้อมด้วย คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ทำอย่างไรเพื่อผู้สูงอายุไทย ห่างไกลภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน” บอกเล่าประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัย พร้อมเผยแนวทางการป้องกันจากโรคดังกล่าว ปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “การจัดแต่งบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ” โดย รศ. พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และประธานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร รศ. ดร.นวลวรรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ดีเจโบ ธนากร ชินกูล แนะนำหลักการจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน สรีรวิทยา โรคที่เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุผู้สูงวัยหกล้มภายในบ้าน
        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ Line Dance : สูงวัยห่างไกล..ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน   จากชมรมศิริราชอาวุโส บูธ “HAPPY HEALTH AGING สูงวัย สุขภาพดี มีความสุข” จัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ รวมทั้งประกาศผลและมอบเงินรางวัลการประกวดคลิปในหัวข้อ “อยากเห็นโรงพยาบาลเหมือนบ้านของเรา : FEELS LIKE HOME” สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมงานย้อนหลังผ่านช่องทาง Facebook : sirirajpr