ภาควิชาจักษุวิทยา จัดโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

        เมื่อวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมโดย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์  รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ฝ่ายบริการ พร้อมคณะ จักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์, จากLao’ People Democratic Republic, จากโรงพยาบาลระนอง และจากโรงพยาบาลสิงห์บุรี  ทีมพยาบาล  และ บุคลากรอื่น ๆ ทีมพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล จากห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช  พยาบาลวิชาชีพอาสาสมัคร  ทีมพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี และโรงพยาบาลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนบุคลากรสนับสนุนจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 241 ราย ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก 234 ราย และได้รับการผ่าตัดต้อเนื้อ 7 ราย ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้มากที่สุด ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทีมจักษุแพทย์ ทีมพยาบาล  และบุคลากรสนับสนุนทุกท่านที่ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้มากที่สุด