ศิริราช ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best HR Tech and Analytics”

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) สาขา The Best HR Tech and Analytics โดย ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำคณะผู้บริหาร เข้ารับจากรางวัลจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์  กรุงเทพฯ