ศิริราชจัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 พร้อมถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์วัดหงส์รัตนาราม โดยมี คณะกรรมการประจำคณะ ฯ  ผู้บริหาร  บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล รวมทั้ง ประชาชน ร่วมในพิธี ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
        สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 17.15 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช  ภายในงานจัดบรรยายธรรม 2 ช่วงเวลา  แบ่งเป็น ช่วงกลางวัน (เวลา 12.00 – 13.15 น.)  ช่วงเย็น (16.00 – 17.15 น.)  พร้อมรับหนังสือให้เป็นธรรมทาน และขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญภายในบริเวณงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9435