ศิริราชจัดงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร

        วันนี้ (27 ก.พ.66) เวลา 13.00 น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าว “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างสุขภาพ คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย
        ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล กล่าวว่า กิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสครบรอบ 135 ปี รพ.ศิริราช ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งจะช่วยชี้นำให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย หันมาออกกำลังกาย ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเป็นนโยบายสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้สุขภาพที่ดียังได้ช่วยเหลือสังคม โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร” สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อลดระยะเวลาการรักษาตัว ป้องกันการกลับมาเจ็บป่วย และสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
        ด้าน ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างสุขภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวถึง “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 นี้ เริ่มปล่อยตัว ณ บริเวณ รพ.ศิริราช ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป ตามประเภทการแข่งขัน ดังนี้

        •    วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทางประมาณ 21.1 กิโลเมตร 
        แบ่งกลุ่มอายุชายและหญิง ได้แก่ 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป เริ่มปล่อยตัวเวลา 03.00 น. จากหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) เลี้ยวขวาวิ่งไปทางสะพานพระราม 8 จนลงสะพานพระราม 8 เลี้ยวขวาแยก จปร. เข้าเส้นคู่ขนานถนนราชดำเนินนอก วิ่งตรงไปเลี้ยวขวาข้ามสะพานผ่านฟ้า เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง วิ่งชิดซ้าย ตรงไปผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วิ่งตรงไปตามถนนราชดำเนินกลาง วิ่งผ่านแยกผ่านพิภพลีลา เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน จากนั้น วิ่งตัดเข้าสู่สนามหลวง วิ่งรอบสนามหลวง แล้วออกมาถนนราชดำเนินใน วิ่งผ่านแยกผ่านพิภพลีลา เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง วิ่งชิดเกาะกลางจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วิ่งชิดซ้ายตรงไปตามถนนราชดำเนินกลาง จนข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก (ในช่องทางคู่ขนาน) จนถึงแยก จปร. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ วิ่งตรงถึงแยกบางขุนพรหม  ตัดเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ฝั่งขาออก (สวนทางจราจร) วิ่งกลับสะพานพระราม 8 (สวนทางจราจร) วิ่งเข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้าพาต้า ถึงจุดเปิดที่กั้น วิ่งข้ามมาฝั่งขาออก วิ่งตรงไปบนทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออกจนถึงจุดกลับตัว (บริเวณวัดไก่เตี้ย) กลับตัว วิ่งตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้าเบี่ยงขวาลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเส้นชัย

        •    วิ่งมินิมาราธอน ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร 
        แบ่งกลุ่มอายุชายและหญิง ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป เริ่มปล่อยตัวเวลา 03.50 น. จากหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์  วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) เลี้ยวขวาวิ่งไปทางสะพานพระราม 8 จนลงสะพานพระราม 8 วิ่งตรงไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย์ จนถึงแยก จปร. กลับตัวเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ (สวนทางจราจร) วิ่งตรงผ่านแยกบางขุนพรหม วิ่งกลับสะพานพระราม 8 (สวนทางจราจร) วิ่งเข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้าพาต้า ถึงจุดเปิดที่กั้น วิ่งข้ามมาฝั่งขาออก กลับตัว วิ่งตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้าเบี่ยงขวาลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเส้นชัย
         •    เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
         ไม่มีการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่มอายุ เริ่มปล่อยตัวเวลา 05.30 น. จากหน้าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เลี้ยวขวาขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) เลี้ยวขวา วิ่งไปทางสะพานพระราม 8 จนถึงจุดกลับตัว (บริเวณแคนตั้นสุกี้) กลับตัว วิ่งกลับเส้นทางเดิม เบี่ยงซ้ายลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเส้นชัย

        รางวัลและของที่ระลึก
        •     ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 ทั้งระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนผู้เข้าเส้นชัย เป็นอันดับ  2-5  ในทุกกลุ่มอายุ ของระยะทางวิ่งฮาล์ฟและมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลของคณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล 
        •     ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกลวดลายเส้นทางวิ่ง ท่านละ 1 ตัว พร้อมรับเหรียญผู้พิชิตที่ออกแบบอย่างสวยงาม หลังเข้าเส้นชัย 1 เหรียญ พิเศษสุดกับผู้สมัครระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับผ้าขนหนู Finisher เพิ่มอีก 1 ผืน หลังเข้าเส้นชัย อีกทั้งยังมีของที่ระลึก สำหรับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีที่มาช่วยสร้างสีสันรวม 10 รางวัล
สำหรับงานวิ่งในครั้งนี้ จะมีการใช้ระบบ chip จับเวลาในระยะฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน พร้อมรายงานผลผ่านเว็บไซต์ รวมถึงระบบ Photo search ส่งรูปเข้า Facebook ให้บริการ ภายในงานมีการจัดน้ำดื่ม เกลือแร่ไว้บริการตลอดเส้นทาง มีทีมบริการทางการแพทย์ดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการบาดเจ็บสำหรับนักวิ่ง จากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด พร้อมรถพยาบาลให้กับนักวิ่งตลอดการแข่งขัน อีกทั้งมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครวิ่งทุกท่านด้วยประกันอุบัติเหตุ รวมถึงบริการรับฝากของ และจอดรถฟรี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า จำนวน 2,000 คัน พร้อมรถบริการรับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 02.00 - 08.00 น.
สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.runlah.com ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  อัตราค่าสมัคร ฮาล์ฟมาราธอน 850 บาท มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ 550 บาท  บัตร VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท รวมผู้เข้าร่วมทุกประเภท 11,000 คน
        “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้นแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสของ การออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคม เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ถูกนำมาสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร  หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” โทร. 0 2419 9981, 0 2419 9983, 0 2419 8967 หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : ศิริราช   เดิน-วิ่งผสานชุมชน