รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ร่วมให้ความเห็นแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 และการใช้ถุงมือยาง

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ. ดร. นพ.พงศกร  ตันติลีปิกร ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมให้ความเห็นแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 และการใช้ถุงมือยาง ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล