ศิริราช จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2566

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2566 ซึ่งองค์การอนามัยโลก และสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล ได้ร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อป้องกันและลดการเกิดโรคมะเร็งของตนเอง โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล ที่ปรึกษาสถานวิทยามะเร็งศิริราช  ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช  รศ. ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช นางชไมพร  เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน  ร่วมพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิรราช
        กิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ รพ.ศิริราช จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง กิจกรรมลานเพลิน และบูธกิจกรรมต่าง ๆ จากภาคีเครือข่าย ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์  สิทธการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  และร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล และกิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนผู้ป่วย และญาติเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >>คลิกดูกิจกรรม
        นอกจากนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 – 18.00 น. จัดกิจกรรมระดมเงินทุนเข้ากองทุนมูลนิธิโรคมะเร็ง และกองทุนสถานวิทยามะเร็งศิริราชและร่วมสนุกชิงรางวัลมากมายภายในงาน ณ บริเวณทางเข้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า