คณะผู้บริหารศิริราช เข้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่คณะผู้บริหารกองทัพเรือ

        วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566  ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่าง ๆ ตามลำดับขั้น ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่ออวยพรปีใหม่และสร้างความรู้จักระหว่างผู้บริหารของสองหน่วยงานเพื่อความร่วมมือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต โดยทั้งสองหน่วยงานวางแผนประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บางกอกน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต