ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ในวาระ พ.ศ. 2566 - 2567