ขอเเสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนาได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ฯ

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.แจ่มศักดิ์  ไชยคุนา สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์