ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. พญ.จารุวรรณ  เอกวัลลภ ได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. พญ.จารุวรรณ  เอกวัลลภ สาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย