พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

        วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. คณะสงฆ์วัดอมรินทรารามวรวิหาร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นำโดย ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน เเละบุคลากรศิริราช ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดอมรินทรารามวรวิหาร บางกอกน้อย กรุงเทพฯ