ศิริราชเปิดการใช้งานรถบัสรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่คันแรก

        วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการใช้งานรถบัสรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ โดยมี รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด และ รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 

        สำหรับรถบัสรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ได้เปิดการใช้งานขึ้นเป็นคันแรกเพื่อรองรับการบริจาคเลือดบนรถ โดยมีเตียงสำหรับผู้บริจาคเลือดจำนวน 6 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพื้นที่พักคอยหลังการบริจาคเลือดบนรถ เพื่อเพิ่มจำนวนการบริจาคเลือดสำรองสำหรับผู้ป่วยโรงพบาบาลศิริราช ซึ่งรถดังกล่าวสามารถรองรับจำนวนผู้บริจาคเลือดได้ 50-80 คนต่อวัน และสามารถรองรับการรับบริจาคเลือดเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

        1. รถรับบริจาคเลือดแบบบริจาคเลือดบนรถพร้อมเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ประสงค์บริจาคเลือด 50-80 คน

        2. รถรับบริจาคเลือดแบบต้องใช้พื้นหน่วยงานตั้งจุดคัดกรองและเตียงรับบริจาคเลือดผู้ประสงค์บริจาคเลือด 80 คนขึ้นไป

        สำหรับองค์กรต่าง ๆ มีประสงค์ต้องการบริจาคเลือดเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อทีมงานรับบริจาคเลือดได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คุณฉลวย เฉิดฉาย ,คุณชวัลนุช จันทร์พุฒ โทร.0 2419 8081 , 0 24197492 ต่อ 110,136 , 08 7944 0827, 09 10155424 (ในวันและเวลาราชการ)

        โอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีความประสงค์บริจาคเลือด สามารถติดต่อบริจาคเลือดได้ทุกวันที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช เวลา 08.30 - 16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2414  0100, 0 2414 0102  (ในวันและเวลาทำการ) ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช www.facebook.com/Sirirajbloodbank