ศิริราชจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน หัวข้อ “เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค”

        วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & Prevention หรือ P&P) หัวข้อ “เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค” โดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรศิริราช รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
 
        กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & Prevention หรือ P&P) หัวข้อ “เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค”จัดขึ้นโดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ ในการเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการฉีดวัคซีน รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา “แนะนำข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีน HVP และวัคซีนอื่น ๆ รวมทั้งการเข้าถึงบริการ” “สวัสดิการที่ใช้ในการป้องกันโรคของชาวมหิดล” และ“นโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคของบุคลากร” รวมทั้ง บูธให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย