ศิริราช จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์ในเร็ววัน

        วันนี้ (22 ธันวาคม 2565) เวลา 12.15 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพระพิมลภาวนาพิธาน เจ้าคณะเขตบางกอกน้อยและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร นำสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย ผู้บริหาร เเพทย์ พยาบาล เเละบุคลากรศิริราช รวมทั้งประชาชน ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช