ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

        วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 12.45 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565” โดยมี ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมงานและรวมพลังแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

        สำหรับกิจกรรมภายในงาน เริ่มด้วยเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล นำผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเขียนความดีที่จะทำให้กับศิริราช ในกิจกรรม "กิ่งก้านใบสร้างต้นไม้คุณธรรม" และร่วมชมบูธกิจกรรม "จิตอาสา รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" และกิจกรรมจากศูนย์คุณธรรม ฯ ทั้งนี้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรมจะได้รับกระเป๋าผ้า AIR เป็นที่ระลึก
 
        และกิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การต่อต้านการทุจริตไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล" โดย ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ และอาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผู้ดำเนินรายการ เวลา 13.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กรุงเทพฯ โปร่งใส เริ่มต้นที่คนหัวใจคุณธรรม" โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และช่วงสุดท้าย ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยผู้บริหาร พยาบาล และบุคลากรร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน