ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


24 กันยายน “วันมหิดล” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และร่วมกัน “ให้” ชีวิตใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

...

อ่านต่อ

รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการความร่วมมือการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

...

อ่านต่อ

นายสุรพรชัย ธรรมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขากายอุปกรณ์ ได้รับรางวัล Best Survivor Awards ชนะเลิศ ในโครงการ "Gen Will Survive ; อวด Skill คน Gen ใหม่ ทำยังไงให้รอด"

...

อ่านต่อ

“ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566”

...

อ่านต่อ

ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 6,445 ราย วงเงินสูงกว่า 1,133 ล้านบาท พร้อมเร่งบอกต่อ เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วยให้มากและกว้างที่สุด

...

อ่านต่อ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาการศึกษาและวิจัย ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

...

อ่านต่อ

ศิริราชที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบที่มีจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

...

อ่านต่อ

“ ศิริราช - แคริว่า” ดึงความอัจฉริยะข้อมูล หนุน “เมดิคัล เอไอ สตาร์ทอัพ” ชู 4 นวัตกรรม เพิ่มความล้ำกับการตรวจรักษาระดับไฮเทค เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพระดับสูง พร้อมปั้นศิริราชสู่ผู้นำด้านสตาร์ทอัพการแพทย์

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จับมือ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริการทางการแพทย์

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

...

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด MU SDGs Award 2023 และ รางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ The Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) ครั้งที่ 19

...

อ่านต่อ

ศิริราชมอบความรักให้แก่มนุษยชาติ “Love for Humanity by Siriraj” เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสและถ่ายทอดวิชาการด้านการแพทย์ ณ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

...

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565

...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับ การประชุมกลุ่มวิจัย COOL - AF ประจำปี 2023

...

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (MOU Museum Cooperation)

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

...

อ่านต่อ

Kick Off Phase# 2 ยุทธศาสตร์ศิริราช เคาะ Flagship Projects

...

อ่านต่อ

ศิริราชขอความร่วมมือผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ และผู้อุปการะกิตติมศักดิ์พิเศษ เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้อุปการะสมทบ เพื่อให้คงสิทธิ์เดิม ภายใน 30 ก.ย. 66

...

อ่านต่อ