ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ร่วมให้ความเห็นแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 และการใช้ถุงมือยาง

...

อ่านต่อ

ศิริราช จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชเปิดตัว 2 นวัตกรรมสุดล้ำ พัฒนาการวินิจฉัยเอกซเรย์ด้วย AI และรักษาโรคสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุด้วย MRI และอัลตราซาวด์

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมกับคณะสงฆ์วัดอมรินทรารามวรวิหาร จัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารศิริราช เข้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่คณะผู้บริหารกองทัพเรือ

...

อ่านต่อ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ร่วมพัฒนานวัตกรรม "เท้าเทียมไดนามิกส์ "sPace” คุณภาพสูง" เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย พร้อมรับมอบเท้าเทียม จำนวน 20 เท้า

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานรับเลือกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการจริยธรรมของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในวาระปี พ.ศ. 2565-2567

...

อ่านต่อ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยือนศิริราช พร้อมแสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

...

อ่านต่อ

ศิริราช คว้า 4 รางวัล Healthy Organization Award 2022

...

อ่านต่อ

ทีมนักวิจัยศิริราช ร่วมศึกษาวิจัย MOUทางวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการวิจัยทางคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ของยา Deferasirox

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

...

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award โครงการ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. พญ.จารุวรรณ  เอกวัลลภ ได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนาได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ฯ

...

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา ฯ เเละ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2566 และ รางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่นด้านครูแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

...

อ่านต่อ

พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

...

อ่านต่อ