ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ศิริราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร "การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน"

...

อ่านต่อ

ศูนย์เบาหวานศิริราช พัฒนาศักยภาพผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผ่านโครงการ “ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 17”

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมพิธีเปิด สถานที่วิจัยทางคลินิก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด ในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM” ร่วมสร้างสุขภาพจิตดี มุ่งลดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัด “งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร” เพื่อสมทบทุนจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ภาควิชาจักษุวิทยา จัดโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมพิธี เเละร่วมเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

...

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมสามัญประจำปี 2566 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best of CEO People Leader”

...

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best HR Tech and Analytics”

...

อ่านต่อ

GARDP จับมือกับ SICRES เสริมความแกร่งด้านการวิจัยทางคลินิก โดยมีเป้าหมายหลักมุ่งเน้นการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร

...

อ่านต่อ

ศิริราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรี

...

อ่านต่อ

ศิริราชรับรางวัล Winner “ Best Brand Performance on Social Media” สาขา Hospital

...

อ่านต่อ

ศิริราช ร่วมกับ ม.มหิดล นำสิ่งของบริจาคเพื่อส่งไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกี (ตุรเคีย)

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมลงพื้นที่ชุมชนวัดดุสิตาราม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Congress President the Asian Pacific Digestive Week 2023

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมประชุมเพื่อปรึกษาความร่วมมือการพัฒนาในด้านการทำวิจัยทางคลินิก ที่ National Center for Global Health and Medicine (NCGM) ประเทศญี่ปุ่น

...

อ่านต่อ