ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ขอแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รอง ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers Categories Tags

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15”

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศิริราช

...

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 135 ปี

...

อ่านต่อ

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชผนึก 4 กระทรวง สาธารณสุข มหาดไทย การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ รวมพลัง 13 เขตสุขภาพไทย จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ”

...

อ่านต่อ

“Siriraj Liver Transplant Brother Hospitals” ลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

...

อ่านต่อ

เปิดงาน SiCOE FORUM 2023 หัวข้อ Together is POWER เนื่องในโอกาสครบรอบ 135 ปี ศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดพิธีมอบเสื้อนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (Extern) แก่นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 รุ่น 129

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศูนย์ SiMSET ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ SSH Provisional Accreditation

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563-2565

...

อ่านต่อ

วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล “The MUIC 37th Anniversary: Creating Global Citizens”

...

อ่านต่อ

ศิริราชเปิด Campaign “ชาวศิริราชอยากบอก คณบดีอยากฟัง”

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนบริจาคสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : KKU ICEM 2023

...

อ่านต่อ

Strategy Clinic เข้าใจยุทธศาสตร์ เข้าใจศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมให้ความรู้ เนื่องในวันนอนหลับโลก ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ