ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

...

อ่านต่อ

ศิริราช - สมุทรสาคร รวมพลังจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อผู้สูงวัย

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสด็จทิวงคต

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน "คณบดี ผู้บริหารคณะฯ พบประชาคมศิริราช" และมอบของขวัญปีใหม่ 2566

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

...

อ่านต่อ

ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

...

อ่านต่อ

ภาควิชาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา จัดการฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์หู คอ จมูก ในราชอาณาจักรภูฏาน

...

อ่านต่อ

ศิริราช มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน แก่เขตสุขภาพ และ เงินรายได้ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ 12 เขตสุขภาพ

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565

...

อ่านต่อ

ศิริราชมอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกเเพทยสภา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2564 และ 2565

...

อ่านต่อ

ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

...

อ่านต่อ

ศิริราช ผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565

...

อ่านต่อ

คณบดีนำผู้บริหารคณะ ฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

...

อ่านต่อ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

...

อ่านต่อ

Bangkok Life Smart Hospital Awards 2022 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 Diabetes : “Education to Protect Tomorrow”

...

อ่านต่อ

กองแผนงาน และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน”

...

อ่านต่อ