ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ชวนดู “เฉลียง Rare Item RESTAGE” รอบการกุศล มอบรายได้ให้ “ศิริราช” เพื่อช่วยผู้พิการ

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

...

อ่านต่อ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชรับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2023) ระดับ Consolation Award

...

อ่านต่อ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชมุ่งหน้าโครงการ “เพื่อนผู้คลอด” ลดอัตราการผ่าคลอดที่ไม่จำเป็น พร้อมกระชับสายสัมพันธ์อันดีของครอบครัว

...

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ

...

อ่านต่อ

‘ศิริราช’ จับมือ ‘SCGP’ สร้างภาพลักษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครั้งใหญ่ ปรับบรรจุภัณฑ์ เพิ่มความสะดวก ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ.2566 “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน...”

...

อ่านต่อ

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ

...

อ่านต่อ

เเพทย์ศิริราชร่วมปลูกต้นหางนกยูงสีทอง ในโครงการ “หมอกระดูก ปลูกชีวิต”

...

อ่านต่อ

รพ.ศิริราช ได้รับรางวัลศูนย์การแพทย์ยอดเยี่ยมด้านการแพทย์ครบวงจร ปี 2566

...

อ่านต่อ

รพ.ศิริราช - รพ.เลิดสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

...

อ่านต่อ

งานประเพณีรับน้องข้ามฟาก รุ่น 133

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรม “กายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อ” เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ

...

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Advisory Committee: RIAC) ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน “Siriraj Hackathon 2023: Open House”

...

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับรางวัลเกียรติยศ จาก Center of Excellence (COE) of Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน World Stroke Day 2023 ภายใต้หัวข้อ “Young Thais Fight Stroke คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

...

อ่านต่อ