ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ศิริราชร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศิริราช

...

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 135 ปี

...

อ่านต่อ

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชผนึก 4 กระทรวง สาธารณสุข มหาดไทย การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ รวมพลัง 13 เขตสุขภาพไทย จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ”

...

อ่านต่อ

“Siriraj Liver Transplant Brother Hospitals” ลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

...

อ่านต่อ

เปิดงาน SiCOE FORUM 2023 หัวข้อ Together is POWER เนื่องในโอกาสครบรอบ 135 ปี ศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดพิธีมอบเสื้อนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (Extern) แก่นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 รุ่น 129

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศูนย์ SiMSET ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ SSH Provisional Accreditation

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563-2565

...

อ่านต่อ

วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล “The MUIC 37th Anniversary: Creating Global Citizens”

...

อ่านต่อ

ศิริราชเปิด Campaign “ชาวศิริราชอยากบอก คณบดีอยากฟัง”

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนบริจาคสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : KKU ICEM 2023

...

อ่านต่อ

Strategy Clinic เข้าใจยุทธศาสตร์ เข้าใจศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมให้ความรู้ เนื่องในวันนอนหลับโลก ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร "การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน"

...

อ่านต่อ

ศูนย์เบาหวานศิริราช พัฒนาศักยภาพผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผ่านโครงการ “ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 17”

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมพิธีเปิด สถานที่วิจัยทางคลินิก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด ในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM” ร่วมสร้างสุขภาพจิตดี มุ่งลดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ