ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


“พระพี่นาง” พระนาภี ยังไม่ตอบสนองเคมีบำบัดอย่างชัดเจนนัก

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” พระอันตะหายอักเสบเป็นปกติดี แถลงการณ์ฉบับที่ 18

...

อ่านต่อ

พระพี่นาง พระอาการทั่วไปคงเดิม แถลงการณ์ฉบับที่ 6

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” ทรงบริหาร พระวรกาย ได้นานขึ้น แถลงการณ์ฉบับที่ 17

...

อ่านต่อ

พระพี่นาง ทรงเคลื่อนไหวพระเพลา (ขา) ขวาได้มากขึ้น แถลงการณ์ฉบับที่ 5

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” พระอาการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ได้กลับคืนสู่ สภาพปกติแล้ว

...

อ่านต่อ

ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น พระพี่นาง ขยับพระเพลาขวาได้

...

อ่านต่อ

พระพี่นาง ทรงรู้พระองค์ พระวรกายด้านขวายังคงอ่อนแรง สำนักพระราชวังจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” ทรงบริหารพระวรกายได้ มากขึ้น เสวยพระกระยาหารได้ดี

...

อ่านต่อ

แถลงการณ์ฉบับที่13

...

อ่านต่อ

พระราชวังแถลง พระพี่นาง ทรงพระประชวร

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” พระอาการทั่วไปดีขึ้น เสวยได้หลากหลาย แถลงการณ์ฉบับที่ 12

...

อ่านต่อ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 11

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” แถลงพระอาการพระสมองไม่ขาดเลือด

...

อ่านต่อ

"ในหลวง" พระอาการทั่วไปดีขึ้น แถลงการณ์ฉบับที่ 9

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” พระอาการดีขึ้น แพทย์ลดยาลง

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” เสวยอาหารได้มากขึ้นแล้ว แถลงการณ์ฉบับที่ 7

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” พระอาการไข้ เป็นปกติ แถลงการณ์ฉบับที่ 6

...

อ่านต่อ

“ในหลวง” พระกล้ามเนื้อดีขึ้นจนทรงยืนได้แล้ว แถลงการณ์ฉบับที่ 5

...

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการ 120 ปีศิริราช

...

อ่านต่อ