ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ครั้งแรกของโลก แพทย์ศิริราชพบ
โปรตีนชนิดใหม่ในปัสสาวะสามารถยับยั้งกลไกการเกิดก้อนนิ่วในไต

...

อ่านต่อ

“พร้อมเสมอ เพราะเราปฏิบัติ...ประจำและต่อเนื่อง
ศิริราชพร้อมสู่การต่ออายุ HA”

...

อ่านต่อ

ศิริราช พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2549

...

อ่านต่อ

ประมงน้อมเกล้าฯเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “กินปลาชมปลา พาสุขภาพดี”

...

อ่านต่อ

อ.นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ และคณะ คว้ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์”50
จากผลงาน “เครือข่ายงานวิจัยโรคไข้เลือดออกและไวรัสไข้เลือดออก”

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมกับกรมประมงจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กินปลาชมปลา พาสุขภาพดี ครั้งที่ 19 รายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง

...

อ่านต่อ

“ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยศิริราช” อีกโครงการที่มุ่งผสานสุขและคลายทุกข์ยามเจ็บป่วย

...

อ่านต่อ

หลอมรวมประวัติศาสตร์ศิริราชสู่ หนังสือ “ฉลอง 120 ปีศิริราช”

...

อ่านต่อ

“วันประมงน้อมเกล้าฯ” เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สู่ กินดี อยู่ดี ระบบนิเวศน์ดี เพื่อคนไทย
23 มิ.ย. – 1 ก.ค. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

...

อ่านต่อ

สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

...

อ่านต่อ

ครั้งแรกในเอเชียอาคเนย์
ศิริราชผลิตวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นครบวงจร
ได้มาตรฐานสากล พร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม

...

อ่านต่อ

ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมศิริราชไปกับเนกไทศิริราชทั้ง 2 แบบ

...

อ่านต่อ

ขอแสดงยินดีแก่แพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ทั้ง 4 ท่าน

...

อ่านต่อ

ก้าวสู่ปีที่ 120 โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเพื่อประชาชน

...

อ่านต่อ

“ สัปดาห์เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล ”

...

อ่านต่อ

26 เม.ย. ครบ 119 ปี รพ.ศิริราช
“ธ ทรงประกาศ ให้ศิริราชเริ่มรักษา”

...

อ่านต่อ

เฉลิมพระกรุณา ร.๕ , ร.๙
ทรงพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประชาราษฎร์ไทย

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมกับองค์กรสาธารณสุขทั่วประเทศรวมพลัง
รณรงค์ฝากครรภ์และพัฒนาระบบดูแลรักษา
ลดการเสียชีวิตทารกแรกเกิด

...

อ่านต่อ

ชุมชนรอบศิริราช รวมพลังรักสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติ ร. 5 ในโอกาสครบรอบ 119 ปี รพ.ศิริราช
และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในหลวง

...

อ่านต่อ