ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ชื่นใจ… ศิริราชจัดยินดีนักกีฬา ในกีฬานเรศวรเกมส์

...

อ่านต่อ

เผยอาณาจักรแห่งชีวิต จากต้นสายถึงปลายน้ำ ในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 20” การประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งยิ่งใหญ่

...

อ่านต่อ

ศิริราชต้อนรับเจ้าชายไมเคิลแห่งเคนท์

...

อ่านต่อ

งานคลังร่วมกันขยับกายสบายชีวี...พาสุขภาพดี เพื่อรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพตามนโยบายคณะฯ

...

อ่านต่อ

ศิริราชสร้างนวัตกรรมรถเข็นนั่งปรับยืน สมบูรณ์ตัวแรกของไทย เพื่อผู้พิการ

...

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา เพื่อความเข้าใจอันดี และร่วมมือกันเตรียมรับการปฏิบัติเป็นบุคลากรศิริราชที่ดีในอนาคต

...

อ่านต่อ

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพประสบความสำเร็จการจัดกิจกรรมสุขภาพ 120 ปี ศิริราช

...

อ่านต่อ

ปีนี้ บัณฑิตศิริราช ม.มหิดล พร้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมกองทัพเรือ

...

อ่านต่อ

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทุกหลักสูตรร่วมแสดงวัฒนธรรมกตัญญูกตเวทิตารำลึก “ไหว้ครู”

...

อ่านต่อ

ศิริราชทำบุญให้ “อาจารย์ใหญ่” ผู้มอบร่างกายเพื่อการศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2551)

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา

...

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เพื่อเตรียมศึกษา - ปฏิบัติการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต

...

อ่านต่อ

สุขภาพดี ชีวียืนยาว ศิริราชระดมนักวิ่ง – นักเดิน ส่งเสริมสุขภาพดีใน 120 ปี ศิริราช เดิน – วิ่ง ร่วมชุมชน

...

อ่านต่อ

เริ่มแล้วมหกรรมคุณภาพ Quality Fair ประจำปี 2551 “Living and Learning Organization” วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2551

...

อ่านต่อ

บุคลากรทางการแพทย์ปลาบปลื้มในพระกรุณา ทรงเปิดประชุมวิชาการและทรงประทานรถ เพื่อช่วยทารกคลอดก่อนกำหนด

...

อ่านต่อ

คณบดีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านศิริราชที่สำเร็จหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2550

...

อ่านต่อ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเปิดการประชุมวิชาการ “สุขภาพมารดาและเด็กไทย คือ หัวใจของแผ่นดิน”

...

อ่านต่อ

ศิริราชรุกไปข้างหน้า เพื่อปวงประชาสุขภาพดีไม่มีโรคจัด “120 ปี ศิริราช เดิน – วิ่ง ผสานชุมชน”

...

อ่านต่อ

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพฯ ระดมความคิดบุคลากร นักศึกษา ชุมชุน ผู้ป่วยและญาติ ให้เกิดกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นจริง

...

อ่านต่อ

35 ปี ที่มีผ่าตัดปลูกถ่ายไตในศิริราช

...

อ่านต่อ