ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย ม.มหิดล ร่วมพิธีปฏิญาณตนและออกรับบริจาคใหญ่เนื่องใน “วันมหิดล” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

...

อ่านต่อ

งาน “วันศิริราชอาลัยรัก” ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565

...

อ่านต่อ

 “3 Platform Provider ชั้นนำร่วมมือกันเปิดตัว TrustBiz Connext แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับนิติบุคคลยุคใหม่ เพื่อยกระดับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองทุกความต้องการในโลกธุรกิจ”

...

อ่านต่อ

Department PA 67 ผนึกกำลังภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าขับเคลื่อนศิริราช 

...

อ่านต่อ

ศิริราชดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด HYBRID 412 จากากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ “เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน”

...

อ่านต่อ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (SSPO) และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เเละนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ภายใต้แนวคิด "ศิริราชกับคุณภาพชีวิตผู้พิการในประเทศไทย"

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ พญ.นภสิริ พุทธันบุตร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลบัณฑิตคณะเเพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NetPAMA)” จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 30th Year of Siriraj Immunology: Collaborate, Integrate, Innovate to the Future

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากงานนโยบายและแผน และฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

...

อ่านต่อ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ดูงาน รพ. ศิริราช และ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

...

อ่านต่อ

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ได้รับ "รางวัลบุคลคุณภาพ" คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

งานวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

กิจกรรมให้ความรู้ภาคประชาชน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  “เวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูแลทุกวัย...ก้าวไปให้สุดปัง Rehabilitation for All Live Life to the Fullest ”

...

อ่านต่อ

รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช คว้ารางวัลระดับโลก

...

อ่านต่อ

“กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. นพ.จตุรงค์ เสวตานนท์  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ