การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวย (conization)

การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวย (conization)

 

รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์
ภาควิชาสูติศาสตร์
– นรีเวชวิทยา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

การผ่าตัดนี้มีจุดประสงค์หลัก 2 อย่าง คือ

            1. ช่วยในการวินิจฉัยโรคในรายที่การตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกออกเพื่อการวินิจฉัยยังไม่ได้ข้อสรุป หรือยังไม่สามารถแยกโรคมะเร็งปากมดลูกออกได้

            2. ช่วยในการรักษาโรคในผู้ป่วยที่เป็นระยะก่อนเป็นมะเร็ง (CIN) ถ้าตัดออกได้หมดผู้ป่วยมักจะหายขาดจากโรคได้

           

หัตถการนี้มี 3 วิธี คือ
          1.
การตัดปากมดลูกออกด้วยมีด ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดดั้งเดิม ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และรับยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ระหว่างการผ่าตัด การผ่าตัดวิธีนี้นับวันจะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ แต่ยังมีข้อบ่งชี้อยู่บ้างในบางราย

            2. การตัดปากมดลูกออกด้วยขดลวดไฟฟ้า เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถรับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกได้ อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาหรือยาระงับความรู้สึก

            3. การตัดปากมดลูกออกด้วยเลเซอร์ ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูงมาก ข้อดีก็ไม่ค่อยจะต่างกับวิธีที่ 2 นัก

 

            ไม่ว่าจะรับการผ่าตัดด้วยวิธีใดโดยทั่วไปแพทย์มักจะแนะนำวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดแก่ผู้ป่วยแต่ละรายไป

 

            ภาวะแทรกซ้อนของหัตถการนี้ นอกจากเสียเลือดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะผ่าตัดหรือเกิดภายหลังก็ได้ และการติดเชื้อที่บริเวณแผลผ่าตัดแล้วในช่วงยาวอาจจะเกิดจากการตีบตันของรูปากมดลูกได้ในบางราย ถ้าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น อาจจะเกิดการแท้งบุตรได้ในไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งบางรายถ้าตั้งครรภ์ได้จนมีการเจ็บครรภ์คลอด ปากมดลูกอาจจะไม่มีการเปิดขยายเนื่องจากเนื้อเยื่อปากมดลูกกลายเป็นผังพืดแข็งจำเป็นต้องการผ่าตัดคลอดบุตร

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด