กลิ่นปาก

กลิ่นปาก

           

รศ.นพ.ปารยะ อาศนเสน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

            การมีกลิ่นปากเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ทำให้มีความกังวลหรือขาดความมั่นใจในการเข้าร่วมสังคมสนทนากับผู้คน การมีกลิ่นปากนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เมื่อทราบแล้วรักษาตามสาเหตุนั้นก็สามารถขจัดกลิ่นปากได้

 

สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

1. สาเหตุจากในช่องปาก ส่วนมากการมีกลิ่นปากมีสาเหตุมาจากในช่องปากเอง

ได้แก่

      - การแปรงฟันไม่สะอาด มีแผลร้อนใน มีฟันผุ ทำให้มีเศษอาหารตกค้างอยู่

      ตามรูของฟันผุ ตามซอกฟันที่ขนแปรงสีฟันแปรงไม่ถึง

      - โรคเหงือกอักเสบ

      - หินปูนรอบๆ ฟัน เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

      - คนที่ใส่ฟันปลอม ถ้าดูแลทำความสะอาดฟันปลอมไม่ดี มีคราบอาหารติด

      อยู่ มีการบูดของอาหารก็ทำให้เกิดมีกลิ่นปากได้

2. สาเหตุจากอย่างอื่น ได้แก่

- มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เป็นโพรงไซนัสอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ

- โรคติดเชื้อของปอด เช่น วัณโรคปอด ฝีในปาก     

- โรคของระบบทางเดินอาหาร เช่น การมีกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อน

- มีเนื้องอกในช่องปาก ช่องคอ หรือหลังโพรงจมูก

- การรับประทานอาหารบางชนิดที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน หอม กระเทียม

- การดื่มสุราและสูบบุหรี่ก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน

           

            กลิ่นปากมักจะมีมากหลังตื่นนอนตอนเช้า เนื่องจากขณะหลับมีการขับน้ำลาย ออกมาน้อย มีการหมุนเวียนน้อย มีการสะสมของเชื้อโรคในช่องปาก หรือมีเศษอาหารที่สะสมอยู่บูดเน่า ทำให้ตื่นตอนเช้าจึงมีกลิ่นปากค่อนข้างแรง

 

การแก้ไขกลิ่นปาก

            เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นจากโรคของในช่องปากเอง ดังนั้นจึงควรพบทันตแพทย์ ตรวจเช็คสุขภาพฟัน รักษาโรคฟันผุหรือเหงือกอักเสบให้หายเป็นปกติ และต้องรักษาสุขอนามัยในช่องปากด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี แปรงฟันให้สะอาดทุกซี่ ใช้ไหมขัดฟันช่วยขจัดเศษอาหารตามซอกฟันที่ขนแปรงสีฟันอาจจะเข้าไม่ถึง และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรง อาจใช้สเปรย์หรือน้ำยาบ้วนปากช่วยขจัดกลิ่นปากได้

 

            สำหรับลูกอมหรือหมากฝรั่งที่มีกลิ่นช่วยลดกลิ่นปาก สามรถช่วยลดกลิ่นปากได้เช่นกัน แต่บางชนิดมีส่วนประกอบของน้ำตาลมาก ถ้าอมบ่อยๆ อาจสร้างปัญหาทำให้เกิดฟันผุตามมาและเกิดเป็นกลิ่นปากขึ้นมาใหม่ได้

            นอกจากนี้ควรดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้าหากรักษาสุขภาพในช่องปากดีแล้วกลิ่นปากยังไม่หายไป ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นที่อาจทำให้เกิดมีกลิ่นปากได้

 

 

­­­

 

 


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด