วิธีใช้ยากันแดด

วิธีใช้ยากันแดด

 

ภาควิชาตจวิทยา 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ความจำเป็นในการป้องกัน UVA และ UVB
            เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UVA) สามารถส่องผ่านทะลุถึงชั้นหนังแท้ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงของเส้นใยอีลาสติน สีผิวและเส้นเลือดได้ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ริ้วรอยเหี่ยวย่น ส่วน UVB เป็นตัวการทำให้ผิวหนังไหม้และเกิดรอยร่างดำ  มนุษย์มีโอกาสได้รับ UVA มากกว่า UVB เนื่องจาก UVA มีปริมาณคอนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล นอกจากนี้ UVA ยังสามารถส่องผ่านทะลุกระจกและเมฆได้
            ฉะนั้นจึงควรเลือกยากันแดดที่สามารถกันทั้ง UVA และ UVB ซึ่งยากันแดดที่มีขายในท้องตลาดส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้เฉพาะ UVB ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อยากันแดด

ควรอ่านฉลากข้างหลอดเสียก่อน
            SPF คืออะไร
            SPF มาจากคำว่า sun protection factor คือหน่วยวัดประสิทธิภาพของยากันแดดแต่ละชนิดที่สามารถป้องกันผิวไหม้แดงตามปกติเมื่อคนผิวขาวอยู่กลางอดจ้านานประมาณ 15 นาที ผิวหนังจะมีอาการไหม้แดง ยากันแดดที่มีค่า SPF 20 หมายถึง ยากันแดดที่สามารถป้องกันแสงแดดได้นาน 300 นาที หรือ 5 ชั่วโมง

วิธีเลือกและใช้ยากันแดด
 1. เลือกชนิดที่สามารถป้องกันได้ทั้งรังสีอัลตราไวโอเลต (UVA) และ (UVB)
 2. มีค่า SPF ไม่ต่ำกว่า 15
 3. วิธีการทา ควรให้มีความหนาสม่ำเสมอและทาทั่วถึงทั้งใบหน้าประมาณขนาดเท่า 1 เหรียญบาท หรือ 5-6 เม็ด ถั่วเขียว สำหรับบริเวณใบหน้า
 4. ทาทิ้งไว้ 15-20 นาทีก่อนออกแดด เพื่อให้ยาเกาะตัวผิวหนังชั้นบนและทาซ้ำทุก 2-3 ชั่วโมง
 5. ควรเลือกยากันแดดที่มีฤทธิ์กันน้ำ สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
 อยากผิวสวยอย่าลืมป้องกันแสงแดดโดยการหลีกเลี่ยง กางร่ม สวมหมวก สวมเสื้อผ้าปกคลุม ร่วมกับใช้ยากันแดดที่มีคุณภาพ

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด