อุจจาระร่วง

อุจจาระร่วง

รศ.นพ.สถาพร  มานัสถิตย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          อุจจาระร่วง คือ อาการถ่ายอุจจาระบ่อย ๆ เกินวันละ 3 ครั้ง และอุจาระเหลวเป็นน้ำ ผิดไปจาก ที่เคย

            อาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำบ่อยครั้ง ปวดท้อง ปวดเบ่ง กระหายน้ำ ปากแห้ง อ่อนเพลีย อาจมีอาเจียนหรือมีไข้สูงร่วมด้วย และถ้าถ่ายอุจจาระบ่อย ๆ จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมาก อาจจะรู้สึกหน้ามืดเป็นลม หรือช็อคหมดสติถึงตายได้
            สาเหตุจากการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ปิดไม่มิดชิดแมลงวันตอมหรือมีเชื่อโรคเจือปน อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารกระป๋องที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ อาหารที่ย่อยยากเคี้ยวไม่ละเอียด อาหารรสจัดหรืออาจเกิดจากการรับประทานมากเกินไป รับประทานไม่เป็นเวลา โรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่ หรือจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ตื่นเต้น วิตกกังวล ฯลฯ ก็ทำให้เกิดอุจจาระร่วงได้

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการอุจจาระร่วง
          1.งดอาหารรสจัด เช่น เผ็ดจัด, เปรี้ยวจัด ฯลฯ ของหมักดองต่าง ๆ
          2.ดื่มน้ำชาแก่ ๆ แทน รับประทานอาหารอ่อน ๆ ย่อยง่าย เช่น ข้างต้มร้อน ฯลฯ
          3.ดื่มน้ำเกลือผง สลับกับน้ำเปล่า (น้ำต้มสุก) น้ำเกลือหมายถึง น้ำเกลือผงขององค์การเภสัชกรรม วิธีทำคือละลายเกลือผง 1 ซอง ในน้ำต้มสุก 1 ขวดแม่โขง (3 แก้ว หรือ 750 ซีซี.) หรือใช้เกลือแกงครึ่งช้อนชา น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ ผสมในน้ำต้มสุก 1 ขวดแม่โขง แทนก็ได้
          4.ถ่ายอุจจาระอย่างรุนแรง ต้องรับนำผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยด่วน
การป้องกัน

          1.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วม
          2.รับประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอมและดื่มน้ำสะอาดเช่นน้ำต้มสุก
          3.เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ไม่รีบรับประทาน และไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไป
          4.ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะให้เป็นที่ ห้ามเทอุจจาระ, ปัสสาวะหรือทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ให้ใช้วิธีฝังดินหรือเผา
          5.ระวังไม่ให้น้ำเข้าปาก เวลาลงเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลอง

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด