การออกกำลังกายแบบ Circuit Training ดีอย่างไร

นาย ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
งานสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          เซอร์กิตเทรนนิ่ง ( Circuit Traning ) เป็นการออกกำลังกายแบบครบวงจรที่ช่วยให้เราออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนในคราวเดียว เป็นการออกกำลังกายที่รวมเอาหลาย ๆ ท่า โดยฝึกต่อเนื่องกันแต่ใช้ระยะเวลาในการพักน้อยและพักสั้นๆ จึงช่วยกระตุ้นให้หัวใจเต้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มการเผาผลาญและการใช้พลังงานให้มากขึ้น ประโยชน์ที่ได้เทียบเท่ากับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอที่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายมี
การเผาผลาญพลังงานและใช้ไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้น ช่วยในการลดน้ำหนักพร้อมกับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหลาย ๆ มัดไปพร้อมกัน

          หลักการของ Circuit Training คือการ ออกกำลังกาย แบบสลับ ซึ่งอาจจะใช้การออกกำลังกาย ระหว่าง การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการใช้น้ำหนักหรือแรงต้านทาน(Strength Training exercise) สลับกับ การออกกำลังกายแบบ Aerobic exercise เช่น วิ่ง เป็นต้นดังนั้นการทำ circuit exercise ถือเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ได้ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ( Strength training) และ  เพิ่มความทนทานของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดไปพร้อมกัน  แถมยังเพลิน สนุกมากๆด้วย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการออกกำลังกาย อีกอย่างคือการฝึกการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ(Flexibility)ให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างดีเป็นการลดการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นด้วย

 ----- พร้อมแล้วเรามาออกกำลังกายไปด้วยกันเลยครับ ----

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด