การใช้ออกซิเจนสูงสุด ( VO2max ) กับประสิทธิภาพของร่างกาย

นาย ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
งานสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด ( VO2max ) กับประสิทธิภาพของร่างกาย เป็นการทดสอบวัดประสิทธิภาพสูงสุดที่ร่างกายสามารถนำออกซิเจนจากในเลือดส่งไปยังกล้ามเนื้อ และเพื่อใช้เผาผลาญพลังงานในช่วงที่ร่างกายออกแรงได้หนักที่สุดในขณะออกกำลังกาย และยังเป็นตัวเลขที่อธิบายสมรรถภาพหัวใจ หลอดเลือด และปอดของคุณ ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าค่า VO2 max จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพของร่างกายกับสุขภาพ ปกติแล้วค่า VO2 max ที่สูงจะดีกว่าค่า VO2 max ที่ต่ำ ซึ่งอธิบายได้ว่า ร่างกายสามารถรับออกซิเจนจากอากาศและส่งไปยังกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อสูงมากขึ้น หากเป็นการกีฬาในระดับที่มีการแข่งขันยิ่งมีความสำคัญต่อผลแพ้ชนะที่เกิดขึ้น

         ในปัจจุบันการวัด VO2 max สามารถทำได้ง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากมากโดยในนาฬิกา Smart watch ที่ใช้ในการออกกำลังกายจะมีโหมดนี้มาให้ติดตามประเมินกันอยู่แล้วส่วนการเพิ่มค่า VO2 max นั้นสามารถพัฒนาให้เพิ่มสูงขึ้นได้โดยการออกกำลังกายประเภทที่ฝึก Endurance (ความทนทาน) เป็นการฝึกการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องใช้เวลายาวนานกว่าปกติที่เคยฝึกเพียงแต่จะต้องค่อย ๆ เพิ่มความหนักและระยะเวลาในการฝึกไปที่ละน้อยไม่หักโหม และเมื่อฝึกจนแข็งแรงมากขึ้นก็ค่อยเพิ่มระยะเวลาและความหนัก  เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันควรมีการฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย Resistance exercise หรือการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก อย่าง Weight training ที่เรารู้จักกันนั่นเอง

          สำหรับประโยชน์ของ VO2 Max คือ ทำให้ทราบระดับความแข็งแรงของร่างกายเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความฟิตของร่างกาย

         --- พร้อมแล้วเราออกกำลังกายและฝึกไปพร้อมๆกันเลยครับ ---

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด