การฝึกเพื่อเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกาย

งานสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          “การฝึกเพื่อรีดไขมัน” หรือที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า “การเผาผลาญไขมันออกจากร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายแบบ cardio”  นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายรูปแบบมาก เช่น การเดินเร็ว การวิ่ง การปั่นจักรยาน รวมไปถึงการใช้เครื่องออกกำลังกายต่าง ๆที่มีอยู่ในฟิตเนส เป็นต้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ทำให้สวนสาธารณะปิด ฟิตเนสและสถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆที่ มีเปิดให้บริการอยู่หลาย ๆ แห่งต้องปิดให้บริการไม่สามารถไปออกกำลังกายได้

          ดังนั้นวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการออกกำลังกายที่ทำให้สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากแต่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายมีการเผาผลาญมากขึ้นและยังเป็นการพัฒนาระบบหายใจหรือปอดให้แข็งแรงมากขึ้นในรูปแบบของ “การออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา” หรือเรียกว่า Interval Training นั่นเอง

          การออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา ไม่จำเป็นต้องวิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ หรือการออกกำลังกายที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องออกกำลังกายอย่างเดียว วันนี้ ผมจะพามาดูท่าออกกำลังกายที่เผาผลาญไขมันได้ดี ที่ทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. การวิ่งสลับไปกลับซ้าย-ขวา (Side Shuffle)
         วิธีการฝึก ให้ทำโดยกระโดดแตะขึ้นด้านข้างลำตัวและทำสลับขาข้างซ้ายกับข้างขวาทำเร็ว ๆ 30 วินาที พัก 60 วินาที จากนั้นให้ทำซ้ำอีก 1 รอบ

2. Jumping Jack
         วิธีการฝึก ให้กระโดดกางขาและหุบขาทำสลับไปเรื่อย ๆ ทำให้เร็วโดยทำ 20 วินาที แล้วก็พัก 40 วินาที จากนั้นให้ทำซ้ำอีก1รอบ

3. Butt Kick
         วิธีการฝึกให้กระโดดพร้อมเตะขาขึ้นด้านหลังโดยให้ขาตีสะโพกทำ 50 วินาทีพัก 60 วินาที จากนั้นให้ทำซ้ำอีก 1 รอบ

                                         พร้อมแล้วก็มาออกกำลังกายไปพร้อมกันลยนะครับทุกคน

                                               ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสร้างเสริมสุขภาพ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด