เด็กก้าวร้าว ทำอย่างไรดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

        หากคุณพ่อคุณแม่พบลูกเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียว เขวี้ยงปา ทำลายของ หากคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจ และกลุ้มใจมาก ๆ จะมีวิธีรับมือกับพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ของลูกได้อย่างไร มาหาคำตอบกัน

ลูกก้าวราวพ่อแม่ไม่เข้าใจจะทำอย่างไร
        พฤติกรรมก้าวร้าว
หมายถึง การทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด หรือทำให้สิ่งของเสียหาย เช่น การตี เตะ ทุบ ขว้างปาสิ่งของ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กช่วงวัยเตาะแตะ  ทั้งนี้เกิดจากพัฒนาการของเด็กวัยนี้ที่มักจะนึกถึงตนเองเป็นศูนย์กลาง มีความหุนหันพลันแล่น ควบคุมอารมณ์ยังไม่เก่ง อีกทั้งยังสื่อสารได้ไม่ดีนัก เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กโกรธจึงแสดงแสดงอารมณ์โกรธออกมาด้วยพฤติกรรมก้าวร้าว 

วิธีโน้มน้าวปรับพฤติกรรมลูกก้าวร้าว
        
การป้องกันไม่ให้เด็กเกิดอารมณ์โกรธจนแสดงความก้าวร้าวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่ถ้าลูกเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็ก ทรัพย์สิน และผู้คนรอบข้าง  เช่น ถ้าเขากำลังจะขว้างของ ให้รีบนำของที่จะขว้างออกจากมือเด็ก  ถ้าเขาจะตีคนอื่นต้องจับให้เด็กหยุดตี รวมถึงใช้คำพูดบอกถึงอารมณ์ของเด็กด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นคง เช่น บอกว่า แม่รู้ว่าลูกโกรธนะ แต่ลูกตีแม่ไม่ได้ เพราะแม่เจ็บ ร่วมกับรวบตัวหรือกอดเขาไว้จนกระทั่งเขาสงบลง  

        นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการตี เพื่อเป็นแบบอย่างของการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้กำลัง

เมื่อเด็กโตจะโมโหร้ายก้าวร้าวรุนแรงจริงหรือไม่
        
ถ้าพฤติกรรมก้าวร้าวได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี  พฤติกรรมนี้มักจะลดลงมากในช่วงเด็กอายุประมาณ 4 ปี ซึ่งเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านเชาว์ปัญญาและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น

เด็กก็ยังคงเป็นเด็กหากลูกก้าวร้าว สามารถแก้ไขได้แน่นอน เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องอดทนใช้เวลา ความรักของพ่อแม่จะชนะทุกสิ่ง

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด