วัคซีนภูมิแพ้ ทางเลือกหายขาด

อ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศภูมิแพ้  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

         วัคซีนภูมิแพ้ มาจากสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้  โดยฉีดกระตุ้นทีละน้อย ให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งที่แพ้ขึ้น  

โรคใดบ้างที่ฉีด
        -  โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
        -  โรคหืดจากภูมิแพ้  ที่คุมอาการดีแล้ว
        -  โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้  
        แพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้ประเมินว่า ผู้ป่วยสมควรเข้ารับการฉีดวัคซีนภูมิแพ้หรือไม่

ฉีดอย่างไร
        แพทย์เฉพาะทางจะประเมินผู้ป่วย  บางรายอาจฉีดมากกว่า 1 ชนิด  ขึ้นกับประวัติและผลทดสอบภูมิแพ้ ช่วงแรก  แพทย์จะฉีด 1 ครั้ง/สัปดาห์  และค่อยๆ เพิ่มปริมาณวัคซีนทีละน้อย  จนถึงระดับสูงสุดที่ผู้ป่วยรับได้  ช่วงถัดไป   ฉีดวัคซีนห่างขึ้นจนสามารถฉีดได้ 1 ครั้ง /เดือน  เพื่อกระตุ้นให้สร้างภูมิดีอย่างต่อเนื่อง

นานเท่าใด
         - ฉีดต่อเนื่อง  3-5 ปี เพื่อผลดีที่สุด

ผลดี
       1.  รักษาตรงจุด
       2.  หากตอบสนองต่อวัคซีนและฉีดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น (3-6 เดือน)  
       3.  ลดการใช้ยา
       4.  ป้องกัน
             - การเกิดโรคหืดในรายที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้   
             - การแพ้สารอื่น ๆ ในอนาคต

เสี่ยงหรือไม่
        บางรายที่ไว อาจมีอาการแพ้ได้ แม้จะฉีดสารเจือจางที่แพ้เข้าไปทีละน้อย   ดังนั้นทุกครั้งที่ฉีด แพทย์จะสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที ก่อนกลับบ้าน พร้อมให้ผู้ป่วยงดออกกำลังกายหลังฉีดในวันนั้น

หยุดฉีดได้มั้ย
         เมื่อฉีดครบ 3-5 ปี แล้วหยุดฉีด  มีข้อมูลว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการภูมิแพ้ไปได้อีกหลายปี

         วัคซีนภูมิแพ้  นับเป็นการรักษาเดียวในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มจะทำให้ตัวโรคภูมิแพ้หายขาดหรือดีขึ้นจากเดิม  อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยจมูกอักเสบภูมิแพ้บางรายมีภาวะเยื่อบุจมูกไวเกินร่วมด้วย  อาจมีอาการคัดจมูกเมื่ออากาศเปลี่ยน   แม้จะได้รับวัคซีนภูมิแพ้แล้วก็ตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง  e-mail: sicore.allergy@gmail.com

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด