เส้นเลือดฝอยในตาแตก

ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

            เส้นเลือดฝอยในตาแตก มีสาเหตุได้มากมายหลายชนิด เช่น จากการเบ่ง ไอ จาม ที่ก่อให้เกิดความดันในร่างกายสูงขึ้นกะทันหัน, ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง, มีโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ, ผู้ป่วยที่รับประทานยาที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ การขยี้ตาแรง ๆ มีผลทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกได้

            โดยทั่วไป เส้นเลือดฝอยในตาแตกจะไม่มีอาการผิดปกติ ยกเว้นในบางรายอาจมีความรู้สึกระคายเคืองตา ขึ้นกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดเส้นเลือดฝอยในตาแตก เช่น จากการขยี้ตาหรือมีแผลถลอกที่บริเวณเยื่อบุตาร่วมด้วยก็อาจจะทำให้รู้สึกระคายเคืองตา ไม่สบายตาได้

           สำหรับเส้นเลือดฝอยในตาแตก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะรู้สึกตกใจ เนื่องจากเวลาส่องกระจกแล้วเห็นว่ามีลักษณะปื้นของเลือดอยู่บริเวณเหนือตาขาว แต่จริง ๆ แล้วตัวโรคไม่อันตราย โดยทั่วไปสามารถหายได้เองภายในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาหยอดใด ๆ ยกเว้นในบางรายที่มีอาการระคายเคืองตาเล็กน้อย อาจใช้ยาหยอดตาเพื่อบรรเทาการระคายเคือง เช่น น้ำตาเทียมได้ แต่ในรายที่มีอาการระคายเคืองตาค่อนข้างมาก หรือในรายมีอาการเส้นเลือดฝอยในตาแตกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง แนะนำให้มาพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุของเส้นเลือดฝอยในตาแตกว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น ความดันโลหิตที่สูงขึ้นผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ เป็นต้น

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด