ปากแหว่ง เพดานโหว่รักษาได้

ปากแหว่ง เพดานโหว่รักษาได้

ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช

ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

          การให้กำเนิดลูกน้อยที่มีอวัยวะครบ 32 เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา  แต่ถ้ามีความผิดปกติ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่  ซึ่งในทางการแพทย์ปัจจุบันสามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเด็กทั่วไปได้    

 

            โรคปากแหว่ง เพดานโหว่  เป็นความผิดปกติของใบหน้าและช่องปากแต่กำเนิด  สังเกตจากผู้ป่วยที่ปากแหว่ง จะมีรอยแยกของริมฝีปากบนไปจนถึงเหงือกและเพดานปากส่วนหน้า อาจเป็นด้านเดียวหรือสองด้าน ส่วนเพดานโหว่ รอยแยกจะเกิดขึ้นตั้งแต่เพดานอ่อนไปจนถึงเพดานแข็ง ซึ่งตำแหน่งและความรุนแรงจะแตกต่างกันตามเชื้อชาติ สำหรับประเทศไทย พบเด็กทารกเกิดใหม่ที่เป็นโรคนี้ ประมาณ  1,000  รายต่อปี  หรืออุบัติการณ์  1  ต่อ  700 ราย โดยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน  เช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือโครโมโซมที่ผิดปกติ หรือปัจจัยภายนอกที่กระทบคุณแม่ตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก เช่น การขาดสารอาหารหรือวิตามินบางชนิด สืบเนื่องจากพิษของยาหรือสารเคมีบางอย่าง รวมถึงการติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด และอาจเกิดจากการฉายรังสีเอกซเรย์ ฯลฯ

 

           เด็กที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่นั้น  จะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงดูหลังคลอด เนื่องจากเด็กไม่สามารถดูดนมได้อย่างเด็กทั่วไป  มีปัญหาในระบบของร่างกาย เช่น ความพิการทางหัวใจและระบบไหลเวียน ระบบทางเดินอาหาร  ระบบขับถ่าย รวมทั้งระบบประสาทและสมอง  

 

         การรักษา แพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อวางแผนการรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  ตั้งแต่

- กุมารแพทย์ ให้การวินิจฉัยและการรักษาเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน 

- ทันตแพทย์ ทำการจัดฟันเพื่อให้โครงสร้างใบหน้าและฟันกลับมาเป็นปกติ  และทำให้การพูดบาง

เสียงชัดเจนขึ้น

- ศัลยแพทย์ ทำการผ่าตัดแก้ไข

- แพทย์ด้านหู คอ จมูก  และนักแก้ไขการได้ยิน ตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด และตรวจติดตามผลประจำ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบหรือหูหนวกถาวร

- นักแก้ไขการพูด ช่วยแก้ไขการพูดที่ผิดปกติ ทั้งการพูดไม่ชัดและเสียงขึ้นจมูก  แต่หากมีปัญหาเรื่องซีด หรือการติดเชื้ออื่นๆ ในร่างกาย เช่น ไข้หวัด ปอดอักเสบ หูอักเสบ ก็จะรักษาให้หายเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่ส่งผลต่อการผ่าตัดและการดมยาสลบ สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผ่าตัดริมฝีปากแหว่งนั้น จะทำเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน น้ำหนักเด็กมากกว่า 5 กิโลกรัม โดยซ่อมแซมริมฝีปาก  สร้างริมฝีปาก  และ แก้ไขจมูกให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุด และหากมีเพดานโหว่ร่วมด้วย แพทย์จะทำการผ่าตัดปิดเพดานและลิ้นไก่ประมาณ 6 เดือนขึ้นไป  ซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตของกระดูกและใบหน้ารวมถึงการพูดของเด็กใกล้เคียงเด็กปกติ

 

           หากท่านมีบุตรหลานเป็นโรคนี้ อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะจะเกิดปัญหาตามมาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ  ตั้งแต่การดูดกลืนนม อาหาร   ปัญหาการได้ยิน  การสบฟัน  ปัญหาด้านภาษาและการพูด  รวมถึงด้านอารมณ์และจิตใจนะครับ

 


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด