รู้ทันโรค


ลดความเศร้า เพิ่มความสุข ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

ทำรู้จักและเตรียมรับมือกับ “ภาวะเปราะบาง” ภัยเงียบในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

การดูแลสุขภาพจิตสำหรับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

การจัดสภาพแวดล้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่...ในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

กลุ่มอาการสูงอายุ: อาการสับสนเฉียบพลัน

...

อ่านต่อ

รู้จักอาการเบื่ออาหารและน้ำหนักลดในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

ท่าบริหารป้องกัน การหกล้มในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

วิธีทำบอลบริหารมือร่วมกันภายในครอบครัวกับผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

วัคซีนกับผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

สตรีวัยทอง... วัยแห่งคุณค่า

...

อ่านต่อ

การดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

...

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ

...

อ่านต่อ

โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

การออกกำลังเสริมกายด้วยการทรงตัว (Balance Exercise)

...

อ่านต่อ

หนาวนี้ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร

...

อ่านต่อ

การตรวจสุขภาพประจำปีในผู้ป่วยสูงอายุ

...

อ่านต่อ

โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

หนาวนี้! ผู้สูงอายุควรระวัง

...

อ่านต่อ

นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ