รู้ทันโรค

อาการผิดปกติของหูจากท่อยูสเตเชี่ยนทำงานผิดปกติ

...

อ่านต่อ

เสียงแหบ

...

อ่านต่อ

โรคทอนซิล (Tonsil) ตัดทิ้งดีหรือไม่

...

อ่านต่อ

ไอ... นี้มีความหมาย

...

อ่านต่อ

อะแฮ่ม...กระแอมเรื่อยเลย...ทำอย่างไรดี

...

อ่านต่อ

ทอนซิลอักเสบ

...

อ่านต่อ

ขี้ไคลทอนซิล (Tonsillar Concretion)

...

อ่านต่อ

การผ่าตัดต่อมทอมซิล

...

อ่านต่อ

การผ่าตัดต่อมทอนซิล และ/หรือ ต่อมอะดีนอยด์

...

อ่านต่อ

อาการนอนกรน (Snoring) และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) ตอนที่ 2

...

อ่านต่อ

อาการนอนกรน (Snoring) และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) ตอนที่ 1

...

อ่านต่อ

ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน

...

อ่านต่อ

การรักษาอนามัยของสายเสียง (Vocal Hygiene)

...

อ่านต่อ

สายเสียงอักเสบ และวิธีถนอมเสียง (ตอนที่ 2)

...

อ่านต่อ

สายเสียงอักเสบ และวิธีถนอมเสียง (ตอนที่ 1)

...

อ่านต่อ

เจ็บคอเรื้อรัง

...

อ่านต่อ

เจ็บคอจัง....ทอนซิลอักเสบ

...

อ่านต่อ

การทำผ่าตัดกล่องเสียง (Laryngectomy)

...

อ่านต่อ

เมื่อลูกรักของคุณนอนกรน

...

อ่านต่อ

การฝังพิลลาร์ (Pillar) เข้าไปในเพดานอ่อน เพื่อรักษาอาการนอนกรนและ/ หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

...

อ่านต่อ